Persoonlijk moet ik er niet aan denken om niets aan sport te doen, maar uit een onderzoek dat Etos deze winter heeft uitgevoerd kwam naar voren dat de Nederlandse vrouw niet of nauwelijks aan sport doet.

More