Het huishouden, baan, kinderen en ook nog een sociaal leven, als moeder heb je het druk genoeg! Misschien wel af en toe te druk! Een ander wordt voor druk is stress! Stress is de laatste jaren een veel gebruikt woord. Maar wat is nu stress en hoe kan je het beste omgaan met stress? Het Fonds Psychische Gezondheid geeft advies.

Gezonde en ongezonde stress

Stress betekent druk of spanning. Het is zeker niet erg om Het is niet erg om een keer over te werken, wat minder te slapen en stress te hebben. Stress kan soms juist goed zijn: het zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren en geconcentreerd kunt werken aan een moeilijke klus. Als je klaar bent met de klus, gaat de stress vanzelf weg. Wanneer de spanning of druk die je ervaart overeenkomt met wat je aankunt, is er sprake van gezonde spanning of gezonde stress. Je draagkracht en draaglast zijn dan in evenwicht.

Meestal gebruiken we het woord ‘stress’ voor situaties van ongezonde stress: je hebt teveel spanning. Als stress lang duurt, heb je meer tijd nodig om te herstellen. Ditzelfde geldt als je vaak momenten van stress hebt of een hevige stressreactie (veel stress) hebt. Heb je te weinig tijd om te herstellen? Dan zal de nieuwe stress zich bovenop de oude stapelen. En dat is ongezond voor je.

Waar moet je op letten?

Stressklachten zijn vervelend, maar zijn ook een belangrijk signaal dat je teveel hooi op je vork neemt. Let goed op jezelf. Hieronder staan voorbeelden van signalen die voor kunnen komen bij ongezonde stress. Herken je (een van) onderstaande signalen van ongezonde stress? Dan is het belangrijk om er iets aan te doen.

Lichamelijke signalen
Je kunt veranderingen krijgen in het bloedvatenstelsel en het hart, de ademhaling, de spieren en het maagdarmstelsel. Ook kun je vatbaarder worden voor verkoudheid, griep en andere ziekteverschijnselen.

Psychische signalen
Je stemming slaat om, je bent bijvoorbeeld prikkelbaar en cynisch. Bij ongezonde stress ontstaat daarnaast vaak een negatief gedachtenpatroon. Deze negatieve gedachten kunnen zich richten op anderen, maar zijn vaak ook gericht op jezelf en op je eigen (verminderde) kwaliteiten.

Gedragssignalen
Ongezonde stress kan ook veranderingen in je gedrag veroorzaken. Je gedrag naar anderen toe kan veranderen. Dit komt vaak door de aanwezige lichamelijke en psychische signalen. Zo kunnen prikkelbaarheid en cynisme leiden tot conflicten. Lusteloosheid en somberheid kunnen leiden tot terugtrekken uit sociale contacten.

Wat kun je doen?

Om iets aan je stressvolle situatie te doen, heb je verschillende mogelijkheden:

  • Zelf veranderen: je kunt je draagkracht vergroten en beter leren omgaan met stressvolle situaties.
  • De situatie veranderen: je kunt de oorzaken van stress in je werk en/of privé-situatie proberen aan te pakken en zo je draaglast verkleinen.
  • De situatie accepteren: aanvaarden dat de problemen niet zullen veranderen.

Wil je weten of je gezonde of ongezonde stress hebt?
Test jezelf met de stresstest of download de brochure. Je kunt de brochures vinden op de site van Fonds Psychische Gezondheid

Bron: happymoms